TR Regionalt Områdemøde (27-11-2019)

For TR og FTR.

RAMMEPROGRAM

Temadagen kommer til at indeholde følgende elementer:

LØN

  • Lønforhandling
  • TR's egen rolle ved nyansættelser
  • Præsentation af 'værktøjer'
  • Løntjek

Evaluering af TR-områdemøder 2019

Nyt fra kredsen

Indtil videre er ovenstående 'arbejdsoverskrifter'. Et mere præcist program udkommer ultimo oktober 2019.