Sundheds- og sygepleje anno 2019

Dette arrangement er for sygeplejersker, der bor eller arbejder i Hvidovre Kommune.

Den kommunale pleje i disse år er i rivende udvikling og mange opgaver flyttes fra hospital til kommune. Det stiller nye krav til pleje, opgaver og sundheds- og sygeplejerskerne i både kommunerne og på hospitalerne.

I Dansk Sygeplejeråd ønsker vi, at du som sygeplejerske står stærkt og får det bedste udbytte af udviklingen. Derfor har vi i samarbejde med Hvidovre Kommune tilrettelagt denne dag, hvor vi deler den nyeste viden med dig:

  • Hvad der sker lige nu i kommunal sundheds- og sygepleje? Og hvad ved vi om fremtiden for det nære sundhedsvæsen?

Programmet
En planlægningsgruppe med syge- og sundhedsplejersker har sikret os et relevant indhold. 
Du er velkommen til at dele programmet med dine kolleger:
Sundheds og sygeplejedag Hvidovre Kommune 2019

Tilmelding
Der er begrænser pladser, så det er nødvendigt, at du tilmelder dig.