Kreds Midt Træf - Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv - et fælles projekt

Dagen er for dig, der er fællestillidsrepræsentant, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

Kom til Kreds Midt Træf og hør arbejdsmarkedsforskeres bud på fremtidens arbejdsmarked og arbejdsliv. Bagefter får du muligheden for at bringe dine egne erfaringer og viden i spil, når du skal debattere forskernes indspark og nuancere dem i forhold til den hverdag og virkelighed, du og dine kolleger oplever.