AMiR introdag (13-03-2019)

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter inviteres til introduktionsdag i kredsen

Denne introdag henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Kredsen vil hermed gerne invitere til et godt samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter og DSR.

 

Formål med introduktionsmødet er, at du som arbejdsmiljørepræsentant:

  • Får afstemt forventninger og muligheder i samspillet mellem DSR og AMiR
  • Kender dine rettigheder og vilkår som AMiR
  • Får kendskab til DSRs tilbud på arbejdsmiljøområdet
  • Kender dine indflydelsesveje
  • Identificerer hvilke handlinger du skal arbejde videre med som AMiR på din arbejdsplads
  • Fortsat har lyst og motivation til at indgå i hvervet som AMiR på arbejdspladsen

Deltagelse i mødet er gratis, og der vil være forplejning undervejs.
 
For at kunne deltage skal du søge om tjenestefri med løn og dækning af eventuelle transportudgifter fra din arbejdsgiver. 
 
Tilmelding er nødvendig, og du kan tilmelde dig på denne side.

 

Program

Program AMiR-intro forår 2019