Netværk for plejecentersygeplejersker

Vil du være med til at udvikle og sparre om sygeplejen på plejecentrene? Deltag i vores netværksmøde 17. januar 2019 for: Sygeplejersker ansat på plejecentre i region Hovedstaden.

Det er anden gang, vi i netværket mødes for at sætte fokus på udviklingen af sygeplejen på plejecentrene. Deltage gerne i mødet, hvis du også er sygeplejerske på en plejecenter. Vi håber, at du efterfølgende har lyst til at blive en del af netværket. 

Program
Dagens debatemne:
Ca. 1,5 times debat /sparring om enten 'De etiske udfordringer ved at sikre borgerne en værdig død på plejecentrene'  eller 'Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på plejecentre'. Det valgte emne vil blive indledt af en person med relevant viden på området.

Det videre arbejde for netværket: 
Vi vil benytte den resterende tid til at planlægge vores videre arbejde med de emner, vi talte os frem til på netværkets møde 3. oktober 2018:

  • Information om, hvad en sygeplejerskes arbejde går ud på på et plejehjem
  • Den gode introduktion til nyansatte sygeplejersker
  • Mulighederne for akut sygepleje på plejecentre

En næstformand fra DSR Kreds Hovedstaden og en tillidsrepræsentant fra en kommune deltager i mødet. Det giver os mulighed for at få sparring i forhold til arbejdet.

Der vil være forplejning og kaffe.

Har du ønsker eller forslag?
Har du idéer til emner, som netværket skal arbejde med? Og forslag til måder, hvorpå vi kan gribe det an? Så skriv meget gerne til Melanie Clivaz-Nielsen på melanieclivazn@gmail.com før mødet.     

Du er også velkommen til at kontakte Melanie, der er tovholder for netværket, hvis du har spørgsmål til netværket eller det kommende møde.