Introduktion for nyvalgte TR og AMiR

Dagen vil give dig indblik i DSR's struktur og tillidsrepræsentanter- og arbejdsmiljørepræsentanters placering i denne.