KB temamøde

Temamøde for DSR, Kreds Midtjyllands bestyrelse.