Møde TR kommunerne MidtVest

Et udvalg af kredsens tillidsrepræsentanter på det kommunale område er inviteret til møde.