FTR møde

Møde for kredsens fællestillidsrepræsentanter.