Fælles FTR-møde med sommerfrokost

Møde og sommerfrokost for fællestillidsrepræsentanter i primær og sekundær.

Dagsorden bliver udsendt via mail nogle dage før, mødet afholdes.

Du kan tilmelde dig på denne side.