Pensionsmøde

For kredsens medlemmer med ægtefælle/samlever.