Videnscafé om klinisk lederskab - Aabenraa

DSR Kreds Syddanmark inviterer kredsens medlemmer til videnscafé om klinisk lederskab.

Klinisk lederskab handler om at udføre klinisk beslutningstagen, og indbefatter at træffe egne beslutninger og lede sig selv samt indsatser med øvrige samarbejdspartnere.  Det rummer elementer af faglig ledelse uden personaleansvar. Klinisk lederskab er fra 2016 indskrevet som element i bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje.

 

Program

  • Hvad er klinisk lederskab?
  • Forskellige bud på definitioner af klinisk lederskab samt eksempler herpå
  • Kendetegn ved klinisk lederskab?
  • Hvad skal en nyuddannet sygeplejerske kunne i relation til klinisk lederskab jf. BEK nr 804 2016?
  • Hvordan kan teori og klinik i fællesskab styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer i relation til klinisk lederskab

Videns Café:

  • Drøftelser i mindre grupper
  • Opsamling fra grupperne og fælles perspektivering

På videnscaféen serveres kaffe, the, sandwich og vand.

 

Underviser

Bodil Bjørnshave Noe, Lektor, ph.d. sygeplejerske, cand. scient. san. Institut for Sundhedsuddannelse og Forskning Innovation Udvikling, UC Syd.