Videnscafé om klinisk lederskab - Esbjerg

DSR Kreds Syddanmark inviterer kredsens medlemmer til videnscafé om klinisk lederskab.

Klinisk lederskab handler først og fremmest om at tage ledelse af borger-/patientforløb. Det er et krav at sygeplejersker kan lede sig selv og tage ansvar for indsatser der involverer øvrige samarbejdspartnere.  I denne sammenhæng er der ikke tale om personaleansvar, men om klinisk ledelse.  

Klinisk lederskab er et af de nødvendige svar i en tid med øget kompleksitet i sygeplejen, mange samarbejdspartnere og opgaveglidning mellem sektorer.

Målgruppe

Sygeplejersker som vil styrke egen forståelse for klinisk lederskab og kliniske vejledere med ansvar for studerendes tilegnelse af klinisk lederskab i sygeplejerskeuddannelsen samt sygeplejestuderende.

Program

  • Fælles drøftelse af hvad klinisk lederskab er og relationen til klinisk beslutningstagen
  • Forskellige bud på definitioner af klinisk lederskab samt eksempler herpå
  • Kendetegn ved klinisk lederskab
  • Hvad skal en sygeplejerske kunne i relation til klinisk lederskab jf. BEK nr 804 2016?
  • Hvordan kan teori og praksis i fælles skab styrke sygeplejerskens viden, færdigheder og kompetencer i relation til klinisk lederskab?

Videnscafé:

  • Drøftelser i mindre grupper
  • Opsamling fra grupperne og fælles perspektivering

På videnscaféen serveres kaffe, te, sandwich og vand.

 

Underviser

Bodil Bjørnshave Noe, Lektor, ph.d. sygeplejerske, cand. scient. san. Institut for Sundhedsuddannelse og Forskning Innovation Udvikling, UC Syd.