TRIO-møde (projekt)

Møde for ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

DSR Kreds Hovedstaden inviterer arbejdspladsens TRIO – leder, TR og AMR til temadag med fokus på at samarbejde om at få gode intentioner til at rodfæste sig på arbejdspladsen.

Arbejdspres, sygefravær, forebyggelse af vold, fagligt forsvarlige arbejdsplaner, stress, nattevagter der slider……eller hvad er jeres arbejdsmiljømæssige smertensbarn?

Er du på en arbejdsplads, hvor både leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant vil stå sammen og forbedre arbejdsmiljøet til gavn for kolleger og patienter, så er denne temadag og opfølgning noget for jer.

Den 29. oktober 2019

Kl. 9.00 – 16.00 (morgenbrød fra kl. 8.30)

DSR Kreds Hovedstaden

Frederiksborggade 15, 4. sal

Der vil være oplæg med inspiration og metoder.

På temadagen udarbejder hver arbejdsplads/TRIO en plan, hvor vi aftaler den mest egnede opfølgning.

Vi er klar over, at både AMR og leder ikke nødvendigvis er medlem af DSR. Hvis leder og AMR er medlem af en relevant faglig organisation, er de velkomne til dette arrangement.

Kunne dette have interesse for jer, så tilmeld jer ved at skrive en mail til Arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen: KBN@DSR.dk

I skal oplyse

  • Navn og hverv på alle deltagere
  • Medlemsnr. eller cpr.nr fra medlemmer af DSR
  • Redegørelse for, hvilke organisationer ikke-DSR-medlemmer er medlem af.
  • Og gerne hvilke arbejdsmiljøtemaer I er særligt optaget af.

Kontakt evt. Karin for yderligere information.

Du kan printe en plakat ud for mødet her.