TR-intro

Introduktionsmøde for nyvalgte tillidsrepræsentanter

Hvem kan deltage?
Nyvalgte tillidsrepræsentanter i Kreds Hovedstaden.

Hvad er indholdet?
Introduktion til arbejdet/rollen som tillidsrepræsentant.

Hvad er formålet?
At du bydes velkommen til kredsen som nyvalgt TR og får grundlæggende viden og kompetencer til at handle på de forventninger og problemstillinger, du møder som tillidsvalgt. 
Vi ønsker desuden at præsentere dig for, hvordan vi har mulighed for at samarbejde.

Se programmet for dagen her.