Fælles FTR-møde med julefrokost

Møde og julefrokost for fællestillidsrepræsentanter i primær og sekundær

Dagsorden bliver udsendt via mail nogle dage før, mødet afholdes.

Du kan tilmelde dig på denne side.