TR intro for nyvalgte TR

Introdagen er en del af TR-grunduddannelse, så derfor er det vigtigt at du deltager i denne intro.

Formål med introdagen:

  • At man som nyvalgt TR føler sig velkommen i DSR.
  • At man oplever at få etableret en grundlæggende viden om redskaber og rammer for funktionen som TR.

Se program for dagen her:
Introdag for nyvalgte TR