Fælles TR og AMIR temadag

Fælles temadag for FTR/TR, AMiR og ledere om ”Patientklager og utilsigtede hændelser”.

 

 

Temadagen vil have fokus på, hvordan TR, AMIR og ledere samme som TRIO kan arbejde med og medvirke til konstruktivt arbejde med utilsigtede hændelser, patientklager og patientsikkerhed, samt hvordan der kan skabes læring heraf til udvikling af fagligheden.

De juridisk og faglige aspekter omkring patientklager, delegation, og dokumentationsansvar gennemgås. Desuden vil repræsentant fra Styrelsen for Patientsikkerhed holde oplæg patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, som kan understøtte den lokale viden og læring på arbejdspladserne i de kommunale såvel som regionale områder.

På Sjællands Universitetshospital (SUH) er der procedure for anmeldelse af Stop the Line, hvis der er udfordringer med patientsikkerhed. Riskmanegers fra SUH vil holde oplæg om det lokale arbejde med utilsigtede hændelser og Stop the Line, læring heraf og indsatsen og tilbud over for den medarbejder, som har været involveret i en utilsigtet hændelse og som kan være blevet Second Victim.