09-10-2019 AMIR-intro

På introdagen vil du møde andre AMiR fra både primær og sekundær sektor. I har alle sammen det til fælles, at I er nye i funktionen. Derfor vil dagen være en god blanding af gensidig præsentation og afklaring af forventninger. Vi vil selvfølgelig også klæde jer på med forskellig relevant viden om lovgivning, som kan styrke jer i jeres rolle på arbejdspladsen. Dagen vil kombinere oplæg og øvelser.

Formål med introdagen:

  • At du som AMiR, får drøftet de opgaver, som skal varetages som AMiR, den rolle du har i din organisation som AMiR og hvilke krav stiller det til dig?
  • At du som AMiR får viden om, hvilken lovgivning og hvilke rammer du kan agere in-denfor.
  • At du som AMiR får viden om MED systemet, og hvilken betydning det har for det strategiske arbejdsmiljøarbejde.
  • At du får viden om DSR Kreds Sjælland.