TR forhandleruddannelse

Har du gennemført TR grunduddannelsen, så har du mulighed for at kunne deltage i denne spændende forhandleruddannelse som vi gennemfører lokalt her i kredsen.

Formål:

  • At FTR/TR har teoretisk og praktisk indsigt, der sætter deltagerne i stand til at forstå og begå sig i de lokale formelle som uformelle forhandlinger

  • At FTR/TR varetager medlemmernes kollektive som individuelle interesser

  • At FTR/TR får uddelegeret forhandlingskompetencen

Mål:

  • At give FTR/TR grundlæggende viden om forhandlingsprocesser og redskaber til at kunne gennemføre lokale forhandlinger inden for TRs valgområde At FTR/TR efter konkret vurdering fra kredsen får kompetencer til at få uddelegeret forhandlingskompetencen
     
  • At FTR/TR har kendskab til relevante aftaler, aftaledokumenter, kredsbestyrelsens lønpolitik og –strategier og kan arbejde ud fra disse
     
  • At FTR/TR er vidende om sit mandat, såfremt kompetencen uddelegeres

Bemærk:

Inden kurset vil du få tilsendt bogen ”Konstruktive forhandlinger – på arbejdspladsen”

Det vil være en god forberedelse for dig at læse bogen, inden du kommer på kursus. 

  Undervisere:
  Faglige konsulenter Jacob Fage Sørensen og Karina Vigh Grivne, Kreds Sjælland

Deltagerantal
Uddannelsen vil blive aflyst ved færre end 10 tilmeldte dog maks.16 deltagere, såfremt forhandleruddannelsen aflyses, vil du informeres herom via mail.