FTR møde

Møder for kommunale og regionale FTR

Formål:

  • At samarbejdet mellem FTR og formandsgruppen udvikles
  • At FTR med udgangspunkt i DSR’s politikeres forventninger til FTR debatterer og forholder sig til FTR’s politiske lederskab og sammenhængskraften til det øvrige DSR
  • At FTR har viden om og forståelse for implementeringen af DSRs udviklingsretning for TR og Rammen for DSRs organisatoriske uddannelse og kompetenceudvikling. 


    På møderne vil der være vekslen mellem praksisnær læring/undervisning om aktuelle emner og politisk debat med kredsens formandsgruppe.
    Programmet udarbejdes og udsendes op til det enkelte møde, således at mødets tema er så relevant og aktuelt som muligt.
     
  • Deltagerantal: Mødet aflyses ved færre end 10 deltagere – du vil blive informeret via mail.