Temadag om demens, Odense

Hør om demenssygdommen i et medicinsk perspektiv, samt om pleje og omsorg for mennesker med demens og deres pårørende - den 7. juni i Odense.

DSR Kreds Syddanmark inviterer kredsens medlemmer til temadag om demens i Odense den 7. juni 2019 kl. 8.30-15.00. Lokale D.332 (angives på info-skærm.)

Programmet for dagen

08.30-09.00    Ankomst med kaffe/te og brød

09.00-09.15    Velkomst

09.15-11.00    Om demenssygdommen i et medicinsk perspektiv v. Katja Thomsen

  • Demensbegrebet, karakteristika ved demenssygdomme, herunder forskellige former for demens, sværhedsgrader/faser af sygdommene, komorbiditet, diagnostik og behandling
  • Demens afgrænset i forhold til depression og delir
  • Kort introduktion til medicinsk behandling af demenssygdomme og -medicin mere generelt i forhold til personer med demens, fx anvendelse af psykofarmaka

11.00-15.00    Om pleje og omsorg for mennesker med demens og deres pårørende

  • Demens er en meget belastende sygdom for både borger, pårørende og personale. Tab af bl.a. kognitive og eksekutive funktioner har stor indflydelse på  både identitet, funktionsevne og velbefindende.
    Der introduceres kort til adfærd og adfærdsforstyrrelser ved demens samt personcentreret omsorg. Deltagerne får præsenteret konkrete værktøjer, som kan anvendes i hverdagen.

Pauser indlægges undervejs i programmet. Der serveres frokost kl. 12-12.30 samt eftermiddagskaffe.

Præsentation af underviserne

Katja Thomsen. Afdelingslæge, ph.d. ved Geriatrisk Afd. G, OUH – Svendborg Sygehus. Katja arbejder med diagnostik og behandling af demens, og implementering af værktøj til opsporing af delir hos patienter under indlæggelse. Indgår i arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens.

Kim Koldby. Sygeplejerske. Chefkonsulent ved UC Lillebælt.  Kim har gennem de seneste år beskæftiget sig bredt med demensområdet og er aktuelt bl.a. involveret i Sundhedsstyrelsen indsats ” Målrettet pleje af beboere med demens og BPSD” og sekretariatsfunktion for Udviklingscenter for Demensområdet.

Tilmelding

Der er plads til 40 deltagere, som fordeles efter først til mølle-princippet. Tilmelding skal ske senest tre uger før temadagens start. Ved færre end 15 deltagere aflyses.