Sygeplejekonference i Helsingør

Konferencen er for dig, der er sundhedsplejerske eller sygeplejerske - som arbejder eller bor i Helsingør Kommune. Kom og få den nyeste faglige viden og mød en masse engagerende kolleger til fagsnak og festligt samvær.

PROGRAM              

Kl. 15:30       Faglig markedsplads & kaffe/kage Besøg boderne og få en snak med DSR om dine vilkår, eller hvad du har på hjerte. Mød også PKA, DSA, Helsingør Kommune, Faglig selskab for Primær- og kommunalansatte sygeplejersker og mange andre.

Kl. 16.45       Velkomst ved Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune,
Margrethe Kusk Pedersen, Sundheds- og Omsorgschef i Helsingør Kommune, Mette Sofie Haulrich, Kredsnæstformand i DSR Kreds Hovedstaden.

Kl. 17.10       Workshops:

Koordination ved Anne Døssing

Rehabilitering ved Marie Lavesen og Cecilie Lebeck

Etik og forebyggelse ved Benjamín Olivares Bøgeskov

Kl. 18.10       Spisning og hygge på markedspladsen.

Kl. 19:00       Hvornår er opgaver komplekse? Oplæg ved Sidsel Vinge, projektchef i VIVE. Vi hører konstant, at opgaverne i den kommunale sygepleje bliver mere komplekse. Men hvad betyder det? Få et nyt perspektiv på ’komplekse opgaver’ og dit fag.

Kl. 20:15 – 20:30 Præmier og bobler. Vi trækker lod om et hav af lækre præmier, blandt andet et weekendophold for to på Kolding Fjord Hotel, restaurantbesøg og meget mere. Vi slutter af med et glas bobler.

Sygeplejekonference helsingoer jan 2019 

 

Beskrivelse af de tre workshops

KOORDINATION - find fagligheden i din koordinerende rolle
Ved Anne Døssing

På baggrund af sin Ph.d. ’Sygeplejersker som organisatorisk lim i sundhedsvæsenet. Interorganisatoriske, professionelle og feminine perspektiver’ vil Anne Døssing synliggøre sygeplejerskers formelle og uformelle rolle i koordinering.

På workshoppen bliver du rustet til at tage mere bevidst stilling til, hvordan du opfatter din koordinerende rolle. Er sygeplejersker den organisatoriske lim, der holder det hele sammen? Hvordan varetager sygeplejersker koordinering, og hvilken kobling er der mellem den professionelle selvforståelse af sygepleje og koordinering af patientforløb?


REHABILITERING – på tværs af sektorer
Ved Marie Lavesen og Cecilie Lebeck

Cecilie Lebeck er sygeplejerske indenfor Social og mental rehabiliterende sygepleje i Helsingør Kommune. Marie Lavesen er lungesygelejerske på Nordsjællands Hospital og tilknyttet Lungeforeningen.

Borgere med kronisk sygdom og multisygdom har brug for både en rehabiliterende og pallierende indsats, som tager udgangspunkt i deres individuelle behov. Sygeplejerskernes professionelle rolle er, at få patientens/borgerens stemme hørt og på baggrund af det, koordinere indsatsen over sektorgrænsen, så borgerens mangefacetterede behov kan blive imødekommet.

Efter Marie Lavesens og Cecilie Lebecks oplæg vil du have mulighed for at deltage i dialog/debat om sygeplejerskers rolle i rehabilitering - og hvordan vi kan arbejde med det på tværs af sektorer.

ETIK OG FOREBYGGELSE -  Dilemma: Når jeg ved bedre end borgeren, hvad der er bedst for ham/hende
Ved Benjamin Olivares Bøgeskov

Benjamin vil på denne workshop hjælpe os igennem en etisk refleksion om dilemmaerne mellem selvbestemmelse, professionel viden, magt og ansvar. Han tager udgangspunkt i hverdagens dilemmaer mellem forebyggelse og paternalisme. Ud fra dette vil han sikre, at vi kommer godt omkring de forskellige relevante faglige perspektiver.

Deltagere i denne workshop vil få tilsendt noget materiale forud for arrangementet.