Møde for AMiR og ledere

Organisering af arbejdet har betydning for oplevelsen af at have et godt arbejdsmiljø, forudsigelighed, at kunne nå arbejdet i arbejdstiden, arbejdstilfredshed m.m.

Organisering af arbejdet

På dagen vil der være oplæg og input fra forsker fra RUC Henrik L. Lund. Henrik har beskæftiget sig med organisering af arbejdet i en årrække bl.a. ift. begrebet ”Grænseløst arbejde”, tid og rytmer i arbejder, arbejdslivet i acceleration m.m.

Henrik L. Lund indgår desuden i ekspertrådgivning om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser, hvor han har mødt mange af de udfordringer, der særligt er i sundhedsvæsenet. Ekspertrådgivningen blev besluttet som en del af overenskomstindsatsen. Læs evt. mere om Ekspertrådgivning her.

Der er en tendens til, at sygeplejersker forsøger at løse hverdagens udfordringer ved at arbejde længere tid og nogle gange uden at få løn for det. En undersøgelse foretaget af DSR og Megafon viser, at 29% arbejder uden at få løn for det. Det vi kalder at arbejde gratis.

DSR Kreds Hovedstaden har udviklet et værktøj til dialog om gratisarbejde. Det har været en øjenåbner for mange og giver anledning til at overveje, om arbejdet kan organiseres bedre, så gratisarbejde undgås. Det vil vi gerne i dialog med jer – arbejdsmiljørepræsentanter og ledere - om. Se evt. mere her.

Se programmet for mødet her.

Du kan tilmelde dig på denne side.