FTR og TR forhandleruddannelse d. 8. og 9. april 2019

Har du gennemført TR grunduddannelsen, så har du mulighed for at kunne deltage i denne spændende forhandleruddannelse som vi gennemfører lokalt her i kredsen.

Formål:

  • At FTR/TR har teoretisk og praktisk indsigt, der sætter deltagerne i stand til at forstå og begå sig i de lokale formelle som uformelle forhandlinger

  • At FTR/TR varetager medlemmernes kollektive som individuelle interesser

  • At FTR/TR får uddelegeret forhandlingskompetencen

Mål:

  • At give FTR/TR grundlæggende viden om forhandlingsprocesser og redskaber til at kunne gennemføre lokale forhandlinger inden for TRs valgområde At FTR/TR efter konkret vurdering fra kredsen får kompetencer til at få uddelegeret forhandlingskompetencen
     
  • At FTR/TR har kendskab til relevante aftaler, aftaledokumenter, kredsbestyrelsens lønpolitik og –strategier og kan arbejde ud fra disse
     
  • At FTR/TR er vidende om sit mandat, såfremt kompetencen uddelegeres

Bemærk:

Inden kurset vil du få tilsendt bogen ”Konstruktive forhandlinger – på arbejdspladsen”

Det vil være en god forberedelse for dig at læse bogen, inden du kommer på kursus. 

  Undervisere:
  Faglige konsulenter Jacob Fage Sørensen, Eva Nysteen/Karina Vigh Grivne, Kreds Sjælland

Deltagerantal
Uddannelsen vil blive aflyst ved færre end 10 tilmeldte dog maks.16 deltagere, såfremt forhandleruddannelsen aflyses, vil du informeres herom via mail.