15-05-2019 Fælles (F)TR-temadag

”Vær på forkant med forandringer” Styrkelse af FTR/TRs rolle ved væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet, afskedigelser og/eller omstruktureringer.

Forandringens storme i sundhedsvæsnet raser. Der sker konstante omstruktureringer, fusioneringer og besparelser i takt med nye styringsformer og sundhedsreformer.

Vi ved, at forandringer er kommet for at blive på sygeplejerskernes arbejdspladser, og derfor skal vi gennem viden, erfaring og inspiration, ruste organisationen til at kunne påvirke og lede processerne i ”den rigtige retning” for at understøtte sunde og sikre arbejdspladser, hvor fagligheden og kvaliteten er i højsædet. Processerne stiller krav til både ledere, TR og medlemmer, og det kan opleves meget belastende.

På denne temadag vil vi derfor om formiddagen stille skarpt på hvordan du som FTR/TR kan få styrket din vinden indenfor det ansættelsesretslige område.

Om eftermiddagen vil der være fokus på det, som forandringer ”gør ved os”, og på de erfaringer vi har gjort os, når forandringens storme raser. Formålet er, at bringe gode og dårlige erfaringer frem i lyset, erfaringer som vi alle kan lære noget af.                                                                            

I workshops for henholdsvis det kommunale og regionale område, vil 3 FTRér give deres bud på naturlige mentale reaktioner og modstand mod forandring og tab. Der vil komme eksempler på handlemuligheder, som de har oplevet i forandringsprocesser, og der vil her være rig mulighed for drøftelse og kobling til teori. Måske kan du få gode råd til, hvordan du som FTR/TR kan opnå dine visioner for din arbejdsplads.