Systematik i den palliative indsats på plejecentrene

Hvordan sikrer vi god palliation til alle borgere på plejecenter - i alle palliationens faser?

Tanken med palliation er at stræbe efter størst mulig livskvalitet og lindring for mennesker med livstruende sygdom. Borgerne på plejecentre har ofte multisygdom og mange komplekse problemstillinger. De fleste borgere har derfor palliative behov, som ligger enten i den tidlige fase, mellemfasen eller den terminale fase, som palliationsindsatsen kan opdeles i.

På Kildevældssogns plejecenter har man valgt at gøre palliation helt central for dagligdagen og den professionelle indsats, og man har derfor sat palliationsindsatsen i system.

Kom og hør hvad plejecenterleder Margit Lundager har at fortælle om blandt andet ACP-samtaler*, ritualer i forbindelse med dødsfald og samtalesessioner om døden med borgerne og pårørende mm. Deltag i en faglig refleksion og diskussion om sygepleje og sygeplejerskernes roller og kompetencer, når plejecentret også er et hospice.

*Advance Care Planning. Her definition fra SST's anbefalinger til den palliative indsats.