Lokalt forhandlingskursus for TR

Målgruppen er TR med gennemført TR-grunduddannelsen, som skal i gang med opgaven som forhandler.

Lokalt forhandlingskursus

Som et uafhængigt supplement til DSR's centrale forhandleruddannelse, tilbyder DSR Kreds Syddanmark et lokalt forhandlingskursus.

Vi anbefaler, at du gennemfører dette éndagskursus før deltagelse på den centrale uddannelse, men det er ikke et krav.

Målgruppe

TR med gennemført grunduddannelse, som skal i gang med opgaven som forhandler.

Forberedelse

dsrs-forhandlingsgrundlag-1Som forberedelse bedes du læse DSR's forhandlingsgrundlag, som du finder her

 

 

 

 

Program for dagenFigur1 Interessevaretagelse

08.30-09.00    Morgenkaffe og brød

09.00-12.00    Dagens program:

  • Velkomst, præsentation og introduktion til dagens program
  • Det fælles forhandlingsgrundlag
  • Gennemgang af de forskellige forhandlingsformer
  • Forberedelse til forhandling
  • Snak i grupper om, hvilken form, den enkelte TR har anvendt, i hvilken situation samt hvornår det gav det bedste resultat

12.00-12.45    Frokost

12.45-14.45    Dagens program, fortsat:

  • Aftale om lokal løndannelse
  • Lokale tillæg, 4 funktionsområder
  • Kredsens lokale lønpolitik
  • Delegering af forhandlingskompetence

14.45-15.00    Evaluering og tak for i dag

 

Underviser

Lars Brinch og Kenneth Munk, faglige konsulenter i DSR Kreds Syddanmark

 

Tilmelding

Du skal tilmelde dig senest 14 dage før kursusstart.

Der er plads til 16 deltagere, som fordeles efter først til mølle-princippet. Ved færre end 10 deltagere aflyses dagen.

 

Øvrige praktiske oplysninger

Tjenestefrihed søges efter gældende regler.
Der opfordres til samkørsel.

 

Vel mødt.