Lev mere - Tænk mindre

Tilbud til medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland via Folkeuniversitetet

Tilmelding skal ske til kredsen via dsr.dk eller mail nordjylland@dsr.dk

Program

Metakognitiv terapi, som er en forholdsvis ny korttids terapiform, som ifølge studier gør ca. 80 % diagonosefri på få sessioner.  Ifølge metakognitiv terapi bør sindet betragtes som en si, hvor alt passerer, med mindre vi selv aktivt vælger at holde fast i det. Bruger vi mange timer dagligt på at spekulere og bekymre os, tapper vi os selv for energi og livsglæde, ligesom vi øger vores risiko for at udvikle eller vedligeholde lidelser som f.eks depression, angst, PTSD eller OCD. Vi skal lære at identificere de tanker, der trigger vores bekymringer, og via konkrete øvelser blive bedre til at håndtere og begrænse vores tanke-håndtering så vi undgår at holde liv i de negative tanker og følelser, så vi ikke blot lærer at overvinde psykisk mistrivsel – men også helt undgår at udvikle den.

Om underviseren:
Pia Callesen, cand.psych.aut., ph.d.

Er uddannet psykolog fra Wales og Københavns Universitet. Hun har gennemført den 2-årige metakognitive certificeringsuddannelse og derudover den 1-årige Advanced Level overbygningsuddannelse.
Er er doktor ved Manchester University. I efteråret 2016 færdiggjorde hun sin ph.d-afhandling med forskning i effekten af meta-kognitiv depressionsbehandling i forhold til traditionel kognitiv adfærdsterapeutisk behandling.
Er klinikchef og indehaver af CEKTOS - Center for Kognitiv og Metakognitiv Terapi i København, Næstved og Hellerup.

 

Lokale: 3