Kunsten at glædes

Tilbud til medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland via Folkeuniversitetet.

Tilmelding til kredsen via dsr.dk eller mail nordjylland@dsr.dk

Program

Flere og flere danskere føler sig så fortravlede og stressede i dagligdagen, at det går ud over livsglæden og evnen til at arbejde og fungere normalt – også socialt. Så hvordan kan du undgå, at den travle tid belaster dig, så du mister glæden, lysten og energien?

Det kan i den grad øge livskvaliteten at kultivere livsglæden, herunder at kunne glæde sig på andres vegne og dele sin glæde med andre. Vi skal ikke alene tænke på vores egen glæde, men i høj grad også have fokus på at kultivere fællesglæden og medglæden.

Med afsæt i den nyeste viden om stress, trivsel og livskvalitet sætter denne aften fokus på, hvordan du kan løfte din livsglæde og styrke dine sociale relationer – lige fra venskaber og parforhold til arbejdsrelationer – samt øge din robusthed mod stress.

Undervisningen tager afsæt i bogen 'Medglæde – kunsten at glæde sig med andre' (Forlaget Ella), der kan give alle inspiration til at glædes endnu mere. I billetprisen indgår et eksemplar af denne bog.

Om underviseren:
Læge og klinisk sexolog Jesper Bay-Hansen, CIPP-certificeret i positiv psykologi samt forfatter til flere bøger om livsglæde, lykke, lyst, jalousi og andre af livets følelser.

Inkl. bogen 'Med glæde - kunsten at glæde sig med andre (værdi kr. 249). Trekantens Café T er åben.

 

Lokale: 3