Hvordan taler vi om livet, døden og det derimellem

Tilbud til medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland via Folkeuniversitetet.

Tilmelding til kredsen via dsr.dk eller mail nordjylland@dsr.dk

OBS OBS OBS Der er tale om to foredrag: Den 11. og 25. april 2019.

 

Program

Mange mennesker har en rygsæk fyldt med bagage i form af ord, begreber og brudstykker af teorier hentet fra vidt forskellige områder, eksempelvis fra naturvidenskab, teologi, religion, filosofi og psykologi. I dagliglivet lever vi for det meste fint med vores lidt rodede eller blandede bagage, men i nogle situationer udfordres vores forståelse, vores sprog og vores evne til at tale om emner knyttet til mening, tro, angst, krise, sygdom, død og sorg. De ord, der kommer i spil i de to foredrag, er eksempelvis krop, tanke, bevidsthed, hjerne, hjerte, psyke, tro, sjæl, ånd, intuition, spiritualitet, jeg, ego, selv, gemyt, temperament, sind, personlighedstype og eksistens. Målet med foredragene er at skabe klangbund for og større klarhed om eget ståsted, egen livsforståelse og egen sprogbrug og dermed give mod til at tale om ´svære´ emner knyttet til liv, sygdom, død og sorg.

For tiden er der fokus på manglende sprog, mod, rammer og ritualer, der fremmer samtale om disse ord og emner, hvilket ofte resulterer i, at vi bliver forlegne, blufærdige, vender os væk og tier både som privatpersoner og som professionelle. Nogle sundhedsprofessionelle giver udtryk for, at de ikke føler sig klædt på til at tale med patienter og pårørende om ´store eksistentielle spørgsmål´ og derfor gerneoverlader samtalen herom til præsten. I relation hertil vil sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen tale om det religionspsykologiske aspekt belyst gennem erfaringer fra mange år ´på gulvet´ som sygehuspræst.

Et par perspektiver på forelæsningernes fokus med stor historisk spændvidde. Den franske matematiker, fysiker og filosof René Descartes introducerede i 1600-tallet det såkaldte dualisme-problem om forholdet mellem sjæl og legeme eller på nudansk mellem sjæl/ånd/psyke og krop. Nogle vil måske placere kroppen i det naturvidenskabelige, sjælen og ånden i det religiøse og psyken i det psykologiske felt, men ordene, vi bruger i dagligsproget, er ofte hentet fra alle felter i en skønsom blanding, så dualismeproblematikken spøger stadig på forskellig vis. En skelnen kender vi fra opdelingen i det somatiske og det psykiatriske sygehus, men også her er forskellige vægtninger og forståelser på spil.

I forbindelse med Kræftpakke 111 introducerede Sundhedsstyrelsen i 2012 en helhedsmodel bestående af et fysisk, socialt, psykisk og eksistentielt/åndeligt aspekt samtidig med, at modellen sætter patient og pårørende i centrum for behandling og beslutninger. Der er ligeledes fokus på kommunikation med syge og døende patienter og med pårørende.

Foredragene henvender sig til sundhedsprofessionelle, patienter, pårørende og andre interesserede. De er optakt til en kursusrække i efteråret 2019, hvor ovenstående emner uddybes, reflekteres og diskuteres nærmere. Også på kurset deltager sygehuspræst Ruth Østergaard som gæstelærerunderviser.

 

Undervisere:

11.04.2019 kl. 17:15 - 19:00

Mariann Bjerregaard Sørensen, cand.mag., ph.d. i sunhedskommunikation

 

25.04.2019 kl. 17:15 - 19:00

Mariann Bjerregaard Sørensen, cand.mag., ph.d. i sunhedskommunikation

Ruth Østergaard Poulsen, cand.theol., sygehuspræst, Aalborg Univeritetshospital

 

Lokale: 314, plan 2