Temaeftermiddag for sygeplejersker med nedsat erhvervsevne

Hvordan kan man opretholde balance i sit liv, når man er udsat for belastninger? Det vil oplægsholder Rikke Borgbjerg, arbejdsmiljøkonsulent i DSR, Kreds Midtjylland, gøre deltagerne klogere på. Undervejs afprøves små øvelser, som virker styrkende både fysisk og mentalt.