Intro for AMiR

Kom til introduktionsmøde for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Denne introdag henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter.
DSR vil hermed gerne invitere til et godt samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter og DSR.

Formål med introduktionsmødet er, at du som arbejdsmiljørepræsentant:

  • Får afstemt forventninger og muligheder i samspillet mellem DSR og AMiR
  • Kender væsentlige rettigheder og vilkår som AMiR
  • Får introduktion til rollen og opgaver som AMiR
  • Får kendskab til DSR og DSR´s tilbud på AMØ-området
  • Kender indflydelsesveje
  • Identificerer hvilke handlinger, du skal arbejde videre med som AMiR på din arbejdsplads
  • Fortsat har lyst og motivation til at indgå i hvervet som AMiR på arbejdspladsen

Deltagelse i mødet er gratis, og der vil være forplejning undervejs.
 
For at kunne deltage skal du søge om tjenestefri med løn og dækning af eventuelle transportudgifter fra din arbejdsgiver. 
 
Tilmelding er nødvendig, og du kan tilmelde dig på denne side.

 
Program

Ca. tidspunkter

Kl. 8.45 - 9.00    Morgenmad

Kl. 9.00 – 9.10   Velkomst, program og præsentation af medarbejdere/politikere fra kredsen

Kl. 9.10 – 10.00 Deltagerpræsentation - øvelse
- Forventningsafstemning
- Aktuelle udfordringer/opgaver som AMiR

Kl. 10.00-10.10 Pause

Kl. 10.10-11.10 Præsentation af DSR med fokus på arbejdsmiljø og AMiR
- Opbygning af organisationen
- Politik, indflydelsesmuligheder og beslutningsproces
- Arbejdsopgaver

Kl. 11.10-11.20 Pause

Kl. 11.20-11.40 Rundvisning i kredsens lokaler

Kl. 11.40-12.00 AMiR´s vilkår
- I relation til arbejdspladsen
- I relation til DSR

Kl. 12.00-12.30 Frokostpause

Kl. 12.30-13.30 Introduktion til 
- AMiR´s rolle og opgaver
- Samarbejdsstrukturen omkring arbejdsmiljø

Kl. 13.30-13.45 Kaffepause

Kl. 13.45-14.15 Vidensøgning på DSR´s hjemmeside
- Visning af hvor du som AMiR finder relevant materiale m.m. på DSR´s og kredsens hjemmeside

Kl. 14.15-14.50 Personlig handleplan for egen udvikling af AMiR-funktionen
- Øvelse med henblik på udarbejdelse af plan for let gennemførte handlinger

Kl. 14.50-15.30 Evaluering og tak for i dag!