Intro for AMiR

Kom til introduktionsmøde for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Denne introdag henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter.
DSR vil hermed gerne invitere til et godt samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter og DSR.

Formål med introduktionsmødet er, at du som arbejdsmiljørepræsentant:

 • Får afstemt forventninger og muligheder i samspillet mellem DSR og AMiR
 • Kender væsentlige rettigheder og vilkår som AMiR
 • Får introduktion til rollen og opgaver som AMiR
 • Får kendskab til DSR og DSR’s tilbud på AMØ-området
 • Kender indflydelsesveje
 • Identificerer hvilke handlinger du skal arbejde videre med som AMiR på din arbejdsplads
 • Fortsat har lyst og motivation til at indgå i hvervet som AMiR på arbejdspladsen

Deltagelse i mødet er gratis, og der vil være forplejning undervejs.
 
For at kunne deltage skal du søge om tjenestefri med løn og dækning af eventuelle transportudgifter fra din arbejdsgiver. 
 
Tilmelding er nødvendig, og du kan tilmelde dig på denne side.

 
Program

Kl. 8.30 - 9.00 Ankomst med morgenmad

Kl. 9.00            Velkomst og præsentation af program

           Deltagerpræsentation

 •  Aktuelle udfordringer for jer som AMiR på jeres arbejdspladser
 • Samarbejdet mellem jer og DSR omkring disse udfordringer

           DSR som organisation og initiativer omk. arbejdsmiljø

           Introduktion af nyansatte v. kredsnæstformand Hanne Krogh

 • En central opgave for Arbejdsmiljørepræsentanter

Kl. 12.00        Der serveres frokost

                       Opgaver som AMiR

 • Overordnet gennemgang og arbejde med AMiR’s arbejdsgrundlag: Arbejdsmiljølov og overenskomst

          AMiR´s vilkår

 • Arbejdsgivers forpligtigelse og kompetenceudviklingsmuligheder

          Personlig handleplan for egen udvikling af AMiR-funktionen

 • Udarbejdelse af plan til fortsat fokus som AMiR

Kl. 15.30       Evaluering og tak for i dag!