Møde for AMiR i DSR Kreds Hovedstaden og FOA SOSU

Gode vilkår til arbejdsmiljøarbejde

Gode vilkår til arbejdsmiljøarbejde

Kære Arbejdsmiljørepræsentanter.
Der er mange udfordringer for jer og jeres kolleger, som handler om arbejdsmiljø. Som Arbejdsmiljørepræsentanter har I en særlig opgave med at gå foran og tale om udfordringerne, så I sammen (kolleger og ledelse) kan finde løsninger.

Men hvad er egentlig jeres vilkår og muligheder som arbejdsmiljørepræsentanter?
I 2019 er der særligt fokus på arbejdsmiljørepræsentanter i den nye hovedorganisation, der hedder Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH: www.FHo.dk). Og det er der selvfølgelig også i FOA og Dansk Sygeplejeråd. Derfor inviterer vi til temamøde om jeres vilkår og muligheder for at forbedre jeres vilkår som arbejdsmiljørepræsentanter.

DSR Kreds Hovedstaden og FOA SOSU står sammen
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker arbejder sammen på mange af sundhedsvæsentets arbejdspladser. Som arbejdsmiljørepræsentanter er mange af jer valgt af og repræsenterer andre faggrupper end jeres egen, og derfor giver det også mening at samarbejde om gode nok vilkår til jer.

Vi håber, at I vil tilmelde jer denne temaeftermiddag, så vi sammen kan arbejde for forbedring af arbejdsmiljørepræsentanters arbejdsvilkår.

Der er frokost fra kl. 12.00, og mødet starter kl. 12.30.

AMiR i Kreds Hovedstaden kan tilmelde sig på denne side.

Vel Mødt

FOA SOSU

og

DSR Kreds Hovedstaden