Kursus på Bornholm: Klinisk beslutningstagning

Få redskaber til at kvalificere de kliniske beslutningstagninger i din egen praksis.

For alle bornholmske medlemmer, der er optaget af faglig udvikling i klinisk praksis.

Du vil blive introduceret til den pædagogiske refleksionsmodel, som kan skabe et godt grundlag for beslutningstagning og dermed grundlag for at gå forrest med både beslutninger og ledelse i den kliniske hverdag.

Tag annonymiseret dokumentation med fra en borger/patient I aktuelt har med at gøre på din arbejdsplads. 

Læs gerne denne artikel før kuset: Kvalificering af den kliniske beslutningstagning.

Program

9.00-9.30

 

Velkommen og dagens formål (forventninger til dagen)

 

9.30-10.15

 

Oplæg: Sygepleje som profession

 

10.15-10.30

 

Pause

 

10.30-12.30

 

Oplæg: Klinisk beslutningstagen - Pædagogisk refleksionsmodel 

 

12.30-13.10

Frokost

 

13.10-14.30

Workshop: Kompetenceudvikling i klinisk beslutningstagen – øvelse, refleksion og læring

 

14.30-14.45

Opsamling i plenum og Camilla og Mette siger tak for i dag

14.45-15.00

Afslutning af dagen og lidt om faglig forsvarligheds indsats

Underviserne er:

Camilla Bernild. Sygeplejerske, cand.mag., Ph.d., Klinisk underviser, Hjertecentret, Rigshospitalet

Mette Skiver, Sygeplejerske. Klinisk underviser, Master i vejledning, Hjertecenteret RH