TRIO-dag / Kreds Midtjylland

Kreds Midtjylland inviterer alle tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere til TRIO-dag.

Velkommen til årets temadag for TRiO´er i Kreds Midtjylland, hvor vi sætter fokus på vigtigheden i at kunne ytre sig på sygeplejerskers arbejdspladser. Høj faglig kvalitet, borger/patient-sikkerhed og et godt arbejdsmiljø forudsætter, at sygeplejersker og ledere kan ytre sig, både om det der lykkes, og om det der ikke lykkes.

Temadagen byder på faglige oplæg, refleksion og dialog i TRiO´erne på tværs af sektorer.

Kom og få indsigt i og inspiration til hvordan vi i fællesskab kan arbejde med at skabe rum og mulighed for at kunne ytre sig på arbejdspladserne.