AMiR Temadag / Kreds Midtjylland

Hvordan får vi den faglige stolthed tilbage? Kreds Midtjylland inviterer alle arbejdsmiljørepræsentanter til temadag omkring arbejdsmiljø.

Vi har inviteret sygeplejerske Lotte Falck, til at guide os gennem dagen med oplæg og processer.
Lotte er uddannet inden for arbejdsmiljø og ledelse, samt har en master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Se hele programmet her