AMiR Temadag / Kreds Midtjylland

Kreds Midtjylland inviterer alle arbejdsmiljørepræsentanter til temadag omkring arbejdsmiljø.

Nærmere program følger senere.