Sygepleje til patienter med kol

Ca. 320.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen véd, at de har den. Der er stor udvikling på KOL-området, og der kommer løbende ny viden om bl.a. behandling, pleje, træning og kost. Kom og bliv opdateret om den nyeste viden inden for KOL-området.

Program for videnscaféen:

Præsentation af Kompetencecenter for lungesygdom

Hvad er KOL?

Tre sessioner med fokus på henholdsvis:

• Inhalationsdevices og -teknikker

• Teknikker til bedre energiforvaltning og mestring af åndenød i hverdagens aktiviteter

• Hvordan opleves det at have KOL? Prøv selv ved at få en ”KOL-dragt” på – du vil blive forbløffet!

Oplægsholdere:

Projektsygeplejerske Hanne Høpner, Kompetencecenter for lungesygdom

Projektsygeplejerske Annette Hegelund, Kompetencecenter for lungesygdom

Projektergoterapeut Gitte Johannesen, Kompetencecenter for lungesygdom

Kompetencecenter for lungesygdom, er en rådgivningsinstans for samarbejdspartnere på sygehuse, almen praksis og kommuner. Vi ser det enkelte forløb som en fælles opgave, der kræver en fælles løsning gennem en fælles indsats og ud fra fælles mål.