Hjernesmart ved Anette Prehn

Hvordan stimulerer vi børn og unge, så de bliver resiliente, også kaldet robuste? Og hvorfor er det så vigtigt, at børns og unges omgivelser – fx forældre, sundhedsplejersker og andre nøglepersoner – kender til hjernens spilleregler.

Anette Prehn siger om børns resiliens: Det begynder med os selv, de(n) voksne! Anette præsenterer også nogle af de værktøjer, hun har udviklet til børn og unge, så de lettere forstår, hvad der foregår i hjerne, krop og hjerte – herunder hvordan man kan regulere sine egne følelser i hverdagen og styrke værdifulde stier i hjernen. Hun viser videoer og giver eksempler, der skaber en “kæmpe øjenåbner” for alle, der er i samspil med børn i hverdagen. Værktøjerne kan du med det samme gå hjem og bruge konkret som forælder, sygeplejerske og sundhedsplejerske i dit samspil med børn og unge.

Anette Prehn er sociolog, videnskabsformidler, foredragsholder og forfatter til bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed. Den røde tråd i hendes formidling er at styrke menneskers praktiske evne til at håndtere livets mangeartede situationer og sociale samspil.

Selv opsummerer Anette Prehn sin mission således: “Forskning til folket!”

Hun interesserer sig uendeligt lidt for traditionelt castede gladiator-debatter og anden sniksnak om samfundets og menneskers udfordringer – men til gengæld rigtig meget for nysgerrigt at udforske skæve, virksomme vinkler og for at bane vej fra videnskab til praktisk handling.