FAGDAG

Dagen HVOR hele dagen omhandler "Dig og dit arbejdsliv". Dagen HVOR du møder kolleger. Dagen HVOR solen plejer at skinne.

Gå, så går det nok – og andet nyt fra Bente Klarlunds forskning.

Når du går, nedsætter du din risiko for 35 forskellige sygdomme herunder kræft, demens og hjertesygdom. Er du syg, kan du i nogle tilfælde gå dig rask. Gåture er også et middel i kampen mod depression, stress og angst. I snit kan en 30-årig kvinde, der ikke bevæger sig i det daglige, regne med at leve godt fire et halvt år længere, hvis hun begynder at gå 30 minutter hver dag. For en mand er gevinsten 3 år. Foredraget går på 3 ben – det fysiske, det mentale og det eksistentielle. Nietzsche siger: ”Det er når man går, de store tanker kommer”.

Du kan gå dig gladere, mere kreativ og til en bedre hukommelse. Hukommelsescenteret i hjernen vokser, når du går, og du husker derfor bedre.

 

At spille en professionel rolle i andres liv

Et underholdende, lærerigt og interaktivt foredrag om den professionelle rolles betydning – når man ’vil noget med nogen’. Hvad er en professionel rolle? Hvad betyder den professionelle rolle egentlig for relationen? Hvordan dannes virkelyst og medansvar i relationen, frem for umyndiggørelse og modløshed? Hvordan kan man arbejde med de professionelle roller og kommunikationsadfærd?

Foredraget giver en humoristisk, medrivende og håndgribelig indsigt i de relationsskabende rollers betydning gennem en sprogfilosofisk forståelse og redskaber fra skuespillerens værktøjskasse. Mere om oplægsholderen: Med sin kunstneriske baggrund som sceneinstruktør og videnskabelige uddannelse indenfor pædagogisk filosofi kaster Mia Hesselberg-Thomsen lys over vores måder at kommunikere og performe på. Hendes engagement er gribende, når filosofi og videnskab om, hvad der skaber betydning mellem mennesker, former sig til håndgribelige redskaber på underholdende vis. Publikum involveres i relevante øvelser, som rammer lige ind i hverdagens praksis.

 

Tre sessions

Midt på dagen vil der være tre parallelle sessions, du kan vælge imellem. 

1) Når nyuddannede sygeplejersker møder realiteterne på medicinske afsnit

I denne session vil vi drøfte, hvordan nyuddannede sygeplejerskers frygt for at skade patienterne fatalt og selvbebrejdet skyld i patienternes dødsfald er institutionelt betinget. Der er nemlig uoverensstemmelse mellem politiske bestemmelser for forvaltning af sygehuse med besparelser og standardiserede systemer og arbejdsbetingelserne på medicinske afsnit. Disse afsnit har overbelægning, fordi de skal rumme et stigende antal ældre borgere, der, som patienter, bliver indlagt med akut sygdom og dør. Det er ikke de nyuddannede sygeplejerskers skyld, når de bliver kede af det og føler sig overbelastede. Det er arbejdsbetingelsernes skyld.

Ved Carsten Juul Jensen, Sygeplejerske, cand.cur., ph.d., ansat ved Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde.

 

2) Rehabilitering og palliation til mennesker med multisygdom

- med særligt fokus på dem, der på grund af kroniske fod/bensår er i risiko for benamputation Denne session handler om, hvordan vi identificerer og møder behov for rehabilitering og palliation hos mennesker med multisygdom. Patienter med kroniske fod/bensår møder sygeplejersker alle steder i sundhedsvæsenet. At leve med kroniske fod/bensår har stor indvirkning på det liv, det er muligt at leve. Det beskrives som at svinge imellem håb og afmagt. Håb om, at såret heler, afmagt, når sårhelingen trækker ud, og risikoen for amputation rykker tættere på. Med udgangspunkt i den nyeste forskning på området, kommer denne session til at handle om, hvordan vi med rehabilitering og palliation kan hjælpe disse multisyge patienter til at leve bedst muligt, imens de gør det.

Ved Ulla Riis Madsen, sygeplejerske, ph.d., postdoc. Ansat ved Ortopædkirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus / Nationalt Videnscenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA

 

3) Skolebørns trivsel

I denne session dykker vi ned i skolebørns trivsel og sundhed og hvordan denne har betydning for deres læring. I oplægget vil der være fokus på mental trivsel og man vil få et forskningsbaseret indblik i udviklingen af den mentale trivsel iblandt børn og unge.

                      • Hvilken betydning har sundhed og trivsel for læring?

                      • Status for skolebørns sundhed og trivsel

                      • Hvilke veje til forbedring?

Ved Bjørn Holstein, professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

 

HUSK AT TILMELDE DIG EN SESSION, NÅR DU TILMELDER DIG DENNE DAG.

Se hele programmet for Fagdagen her: Program for FAGDAGEN