Når tillid fremmer inklusion, eksklusion og stress på arbejdspladsen

Tilbud ifm. Forskningens Døgn / uge.