Psykiatri i sektorovergangene

(For)tabt i systemet? Patienterne står midt mellem to kulturer og opfattelse af psykisk sygdom, når de bevæger sig mellem behandlingpsykiatrien og bostederne. Den 14. maj - fyraftensmøde i Frederikssund om emnet + middag med dine kolleger.

Kom til en både hyggelig og faglig eftermiddag. For alle sygeplejersker med interesse for emnet.

Hvis du er medlem af DSR, så tilmeld dig her på siden. Er du ikke medlem, så skriv en mail til hovedstaden@dsr.dk med emnelinjen arrangement i Frederikssund og dit cpr og navn. 

Print programmet her - hæng det op på din arbejdsplads.

PROGRAM

Kl. 15:30      
Faglig markedsplads & kaffe/kage. Besøg boderne og få en snak med DSR om dine
vilkår, eller hvad du har på hjerte. Mød også PKA, DSA, HPI, Specialuddannelsen i psyk.sygpl., Københavns Professionshøjskole mm.  

Kl. 16.45      
Velkomst ved Jacob Vagner Madsen, udviklingschef Psykiatriskcenter Nordsjælland.  Mette Sofie Haulrich, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden.

Kl. 17.00      
Sygeplejerskens rolle set fra brugerens side. Oplæg ved Carina Bjergager, der er bruger af psykiatrien.

Kl. 17:15      
Borgere med psykisk sygdom klemt mellem to kulturer. Ansatte i henholdsvis social- og behandlingspsykiatrien forstår borgeren med psykisk sygdom ud fra to helt forskellige perspektiver. Borgeren føler sig overset og tabt i overgangen mellem sektorerne. Oplæg ved Lektor og Ph.d. Kim Jørgensen fra Københavns Professionshøjskole

Kl. 18.00      
Spisning og hygge på markedspladsen.

Kl. 18:45      
Meningsfuld støtte til borgeren gennem det psykiatriske system.
Hvad har sygeplejersker at byde på for borgeren? Oplæg ved sygeplejerskerne Therese Grefstad Bang og Helene Thulin Jørgensen, Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion

Kl. 19.15      
FACT – støtte til patientens recoveryprocess
Samarbejdet mellem bosteder og behandlingspsykiatri med metoden FACT. Oplæg ved sygeplejerske i FACT Maneka Qvarfort Nielsen, sygeplejerske og teamkoordinator i FACT, Frederikssund Nina Knak.

Kl. 19.45      
Spørgsmål

Kl. 20:00      
Præmier og farvel. Vi trækker lod om præmier, blandt andet et weekendophold for to på Kolding Fjord Hotel.

Vejviser

kort_frederikssund.jpg

Arrangementet foregår i Frederikssund på Nordsjællands Hospital, Frederikssundsvej 30, Auditoriet på 1. sal ved hovedindgangen.