Sygeplejerskekonference i Rødovre

Arrangementet er for dig, der er syge- eller sundhedsplejerske, og bor eller arbejder i Rødovre Kommune

Da vi har et begrænset antal pladser, er det nødvendigt, at du tilmelder dig arrangementet og én af de tre workshops. Det er først til mølle!

Medlemmer af DSR kan tilmelde sig på denne side.

Hvis du ikke er medlem af DSR, kan du tilmelde dig på  hovedstaden@dsr.dk (skriv dit navn, stilling, ansættelsessted og adresse ved tilmelding).

Program

Kl.15.30 Faglig Markedsplads og kaffe/kage

Få en snak med DSR om dine vilkår, eller hvad du har på hjerte. Mød også PKA, DSA, Rødovre Sygeplejeklub, Fagligt selskab for kommunale sygeplejersker, Rødovre Kommune og mange andre.

Kl. 16.45 Velkomst v. Britt Jensen, formand for social og sundhedsudvalget i Rødovre, Signe Hagel Andersen, kredsnæstformand i DSR og Henrik Abildtrup, social og sundhedsdirektør

Kl .17.00 Vælg imellem tre workshops. Du kan tilmelde dig workshops her på siden under programmet.

MÆNDS SUNDHED. Hvordan får vi mændene på banen? Oplæg og diskussion om hvordan vi få får involveret mænd/fædre i sundhed ved Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for selskab for mænds sundhed

ETIK OG FOREBYGGELSE. Når jeg ved bedre end borgeren, hvad der er bedst for ham/hende. Oplæg og refleksion om dilemmaer mellem selvbestemmelse professionel viden, magt og ansvar ved docent, P.hd. Benjamín Olivares Bøgeskov.

AKUTSYGPLEJE – forbygger de kommunale akutfunktioner indlæggelser? Hvordan fungerer akutfunktionerne og hvad er fremtidsperspektiverne for dem. Få øget din viden om akutområdet og deltag i debatten.Ved Lisbeth Olesen leder af Rødovre kommunes akutteam og Inge Jekes, formand for Fagligt Selskab for        sygeplejersker i kommunerne.

Kl. 18.00 God mad og hygge. Mulighed for at genbesøge den faglige markedsplads

Kl. 19.00 INSPIRERENDE OPLÆG af Anne Døssing, sygeplejerske, cand.cur og Ph.D. studerende. Forsker i sygeplejerskers koordinerende praksis hos patienter og borgere med multisygdom - på tværs af sundhedsvæsenets instanser.

Kl. 20.00 Afslutning med lodtrækning af lækre præmier fx. et weekendophold for to på Kolding Fjord Hotel.

Print programmet her og hæng det op på din arbejdsplads.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger

Med venlig hilsen

Signe Hagel Andersen, Kredsnæstformand, Dansk Sygeplejeråd

Britt Jensen, formand for social og sundhedsudvalget i Rødovre kommune