TR konceptaktivitet om den nye ferieaftale

Der udbydes undervisning i den nye ferieaftale til TR og FTR i Odense den 12. september.

DSR Kreds Syddanmark tilbyder undervisning i de nye ferieregler på fire enslydende dage - denne i Odense den 12. september kl. 10-15 samt i Fredericia 9. september, Rødekro 2. oktober og Vejen 8. oktober i samme tidsrum.

Dagen indeholder en gennemgang af reglerne ved konsulenter i Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark.

Figur1 InteressevaretagelseProgram

Programmet er under udarbejdelse og lægges her på siden.

Tilmelding

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet, og seneste tilmeldingsfrist er den 21. august 2019.

Der er plads til 60 deltagere, og ved færre end 10 deltagere aflyses arrangementet.

Øvrige oplysninger

Der ydes tabt arbejdsfortjeneste og kørsel efter gældende regler. Vi opfordrer kraftigt til samkørsel.

Deltagerliste sendes ud inden mødet til de TR, som har givet tilsagn om samtykke til deling af deltagerliste.