Kredsbestyrelsesmøde

Bestyrelsen holder møde i kredskontorets lokaler i Fredericia.

Kredsbestyrelsen holder møder cirka en gang om måneden.

Som medlem af kredsen er du velkommen til at overvære et bestyrelsesmøde.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Se dagsorden og referater her.