Pride-arrangement

Årets tema: Rugemødre - sundhedspersonalets møde med børn og forældre. Festligt morgenbord, oplæg og debat. Interesserede går derefter med i pride-optoget. Medlemmer fra hele landet er velkomne.

Årets tema: Rugemødre

Hvert år stiger antallet af børn i Danmark, som er født af rugemødre. Hvad betyder det for sundhedspersonalets møde med børnene og deres forældre?

Årets oplægsholdere:

Mikkel Raahede, formand for foreningen DARE Danmark. Foreningen arbejder for at gøre rugemoderskab lovligt herhjemme. Mikkel vil dele viden om de senere års udvikling på området og om de juridiske elementer, som kan vanskeliggøre børnenes adgang til sundhedsvæsenet.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
En repræsentant for selskabet fortæller om de faglige erfaringer med familier, der har fået børn ved hjælp af en rugemor i forhold til sundhedsplejerskens opgaver.

PROGRAM OG STEDER
Kl. 9:30 – 12:15 Oplæg og morgenbord i kredsens lokaler: Frederiksborggade 15, 4. KBH. K. 

Kl. 12:15: Vi, der ønsker at følges til paraden, går mod Frederiksberg Rådhus, hvor paraden starter.

Der er begræænset med pladser, så det er nødvendigt med tilmelding. Husk, at melde afbud, hvis du ikke kan deltage alligevel, for der er rift om pladserne. 

Du er velkommen til at tage en gæst med. Skriv til hovedstaden@dsr.dk, og fortæl hvor mange I kommer.