TR konceptaktivitet om den nye ferieaftale

Der udbydes undervisning i den nye ferieaftale til TR og FTR i Herning den 3. september og i Aarhus den 26. september.

DSR, Kreds Midtjylland tilbyder undervisning i de nye ferieregler i Herning den 3. september og i Aarhus den 26. september fra kl. 10.00-15.00. Der er morgenmad fra kl. 9.30.

Dagen indeholder en gennemgang af reglerne ved jurist i Dansk Sygeplejeråd.

Program

  • Hvad er det samme?
  • Hvad er det nye?
  • Samtidighedsferie
  • Overgangsordningen
  • De nye på arbejdsmarkedet – fondsferiedage
  • Ansatte, der er eller skal på barsel
  • 6. ferieuge

Tilmelding

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet, og seneste tilmeldingsfrist er den 20. august 2019.

Der er plads til 50 deltagere, og ved færre end 10 deltagere aflyses arrangementet.

Øvrige oplysninger

Der ydes tabt arbejdsfortjeneste og kørsel efter gældende regler.

Deltagerliste sendes ud inden mødet til de TR, som har givet tilsagn om samtykke til deling af deltagerliste.