De nye ferieregler

Den nye ferieaftale træder i kraft den 1. september 2020. Med de nye ferieregler indføres der som noget nyt ’samtidighedsferie’ – i modsætning til i dag, hvor der er forskudt ferie. Den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver en overgangsordning mellem de gamle og de nye regler. Derfor inviterer kredsen alle medlemmer til møde om ændringerne.