Nyleder 1 i Fredericia

Tilmelding til introduktionsmøde for nye ledere.

Dine vilkår som leder er meget anderledes end almindelige sygeplejerskers især mht. arbejdstid. På introduktionsmødet fortæller vi om nogle af de situationer, du kan komme ud for som leder, og hvordan man kan tackle dem. Vi gennemgår løn og muligheder på kryds og tværs.

Vi taler om netværk, ledelsessparring, hvad du kan bruge Lederforeningen til, lederuddannelse, hvordan man får succes som leder og meget mere.