Konceptaktivitet om den nye ferieaftale

Der udbydes undervisning i den nye ferieaftale til TR og FTR.

DSR, Kreds Midtjylland tilbyder undervisning i de nye ferieregler fra kl. 10.00-15.00. Der er morgenmad fra kl. 9.30.

Dagen indeholder en gennemgang af reglerne ved Peter Rask og Anne Thomsen, faglige konsulenter i DSR, Kreds Midtjylland

Program

  • Hvad er det samme?
  • Hvad er det nye?
  • Samtidighedsferie
  • Overgangsordningen
  • De nye på arbejdsmarkedet – fondsferiedage
  • Ansatte, der er eller skal på barsel
  • 6. ferieuge

Øvrige oplysninger

Der ydes tabt arbejdsfortjeneste og kørsel efter gældende regler.

Deltagerliste sendes ud inden mødet til de TR, som har givet tilsagn om samtykke til deling af deltagerliste.